שאלות ותשובות

צ’ק נט מובילה את מהפכת הידע והטכנולוגיה בתחום חיפוש מקצועי ברשת לטובת הציבור הרחב. יכולת מקצועית וטכנולוגית ייחודית מאפשרת לסנכרן ולסנן את עודף המידע ברחבי הרשת ולהציג תמונה מקיפה וברורה על כל אדם או חברה עימם שוקלים לבצע התקשרות על רקע פרטי או עסקי.

כל חברה, אדם פרטי או בעל עסק העומדים לפני התקשרות חדשה עם אדם אחר ורוצים לשפר באופן משמעותי את יכולת קבלת ההחלטות שלהם לפני העסקת עובד חדש, מתן אשראי ללקוח, שותף עסקי, חתימה על חוזה עם שוכר חדש, העסקת קבלן/שיפוצניק, שכירת מטפלת ואפילו דייט שהכרתם מהרשת.

WEBINT – Web Intelligence

עודף המידע בעידן הדיגיטלי מהווה הזדמנות, אך גם אתגר משמעותי הנוגע לאיתור ואיסוף המידע הנכון ולצרפו יחד, כך שתתקבל התמונה המלאה, שתאפשר לקבל החלטות טובות יותר.

– מנועי חיפוש מגוונים כגון גוגל, בינג ואחרים.
– רשתות חברתיות.

– ארכיונים ומאגרי מידע ציבוריים.

ראשית, מנועי החיפוש גוגל, בינג ואחרים  סורקים חלק קטן מהמידע הקיים ברשת, יחד עם זאת מציגים תוצאות בכמות שאינה ניתנת לעיבוד ומיצוי באמצעים אנושיים בלבד.

מדובר במנועים, שבכדי למצות את יכולותיהם נדרש ידע מקצועי בניסוח שאילתות מגוונות בשפות שונות, היכרות מעמיקה עם הרשת וכמובן את היכולת להתמודד עם המידע האינסופי המוצע לכל שאילתה. כל זאת ועוד עושה הטכנולוגיה שלנו.
בנוסף, מרבית המידע ברשת נמצא בארכיונים, במאגרים וברשתות החברתיות, ואלו אינם נסרקים על ידי מנועי החיפוש, כך שבכדי להגיע אל המידע זה יש צורך בהכרת הרשת ו/או רכישת גישה בהתאם.

כל פנייה מטופלת באופן אישי ופרטני על ידי צוות חוקרי רשת מקצועי ומיומן. אנו שואפים לספק את דו”ח המידע בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד 3 ימי עסקים

כן. אנו מבצעים איסוף בלבד של מידע הקיים במקורות הגלויים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשי”א -1981 ולהנחיות שהוצאו מכוחו.